Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Ochrona zwierząt / Apel
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.     |     Baza firm     |     Rozkład PKP     |     Pogoda     |     
INFO 24:

Apel

 
- abia.jpg

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów/posiadających właściciela/, przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren.

Dodatkowo regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ZAKLIKÓW ( Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2013 r., poz. 2445) zobowiązuje osoby utrzymujące zwierzęta domowe do sprawowania nad nimi opieki właściwej dla gatunku, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość opuszczenia pomieszczenia lub terenu ogrodzonego
 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa  środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.
  2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  •  wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
  • nie wyprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla zwierząt
  • nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej: zakaz nie dotyczy psów przewodników;
  • abezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
  • natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w   szczególności w pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.
  1. Zwłoki padłych zwierząt domowych należy przekazywać odpłatnie do firm posiadających zezwolenie do zbierania i utylizacji padłych zwierząt.
  2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami określa szczegółowo program zatwierdzony Uchwała Rady Miejskiej.
  3. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki itp. w budynkach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed wydostawaniem się z pomieszczenia.
Grzegorz Janik
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 8738476, fax: 15 8738324, email: sekretariat@zaklikow.pl, http://zaklikow.pl
NIP: 865-15-37-656
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x